Ochrona danych.

Ochrona danych.

Last update: October 13th, 2021

Witaj na stronie Splio.

Splio przywiązuje wielką wagę do poszanowania prawa do prywatności i poufności danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej (zwanymi dalej „Użytkownikiem” lub „Tobą”).

Celem niniejszej Polityki prywatności dotyczącej ochrony danych osobowych (zwanych dalej jako “Dane”) jest poinformowanie Cię w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy oraz ujawniamy wszelkie informacje osobowe, którymi podzielisz się z nami za pośrednictwem tej strony. Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób przetwarzane są dane Użytkowników tej strony.

Zachęcamy Cię do uważnego przeczytania niniejszej Polityki prywatności przed użyciem lub ujawnieniem informacji za pośrednictwem tej strony internetowej.

Użytkownicy tej strony mogą dobrowolnie ujawnić Splio dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail) poprzez wypełnienie formularzy lub kwestionariuszy na stronie internetowej. Dane te mogą być automatycznie lub ręcznie przetwarzane zgodnie z ustawą prawa francuskiego nr. 78-17 z 6 stycznia 1978 roku z późniejszymi zmianami (w przypadku, kiedy dane są gromadzone i przetwarzane w Francji), lub zgodnie z ustawą prawa polskiego z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zmianami – Ustawa GIODO) (w przypadku, kiedy dane są gromadzone i przetwarzane w Polsce), jak również zgodnie z dyrektywą nr. 95/46/WE z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dziennik Urzędowy 1995L281) lub zgodnie z jakąkolwiek lokalną ustawą (zwaną dalej „Ustawą o ochronie danych”) oraz od dnia 25 maja 2018 zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych [(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016] (zwanym dalej „Rozporządzeniem UE”).

Dane to wszelkie informacje, których podanie Splio może być konieczne w sposób bezpośredni lub pośredni przez pliki cookies, podczas korzystania z naszej strony internetowej, po wcześniejszym zaakceptowaniu plików cookies, które umożliwiają nam identyfikację Użytkownika.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych oraz jakie są cele ich przetwarzania?

Dane na tej stronie są gromadzone przez spółkę dominującą Splio (uproszczoną spółkę akcyjną z kapitałem zakładowym 462 973 euro, z siedzibą przy 27 boulevard des Italiens, 75002 Paryż, Francja, zarejestrowaną w paryskim rejestrze handlu i spółek pod numerem 434 533 071), wydawcę tej strony w jego charakterze przetwarzającego dane oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych oraz z Rozporządzeniem UE.

Dane będą wykorzystywane do następujących celów: przetwarzanie żądań o informacje dotyczące produktów i usług Splio; żądań o pobranie publikacji Splio; zapis do Newslettera; żądanie o zapis na wydarzenia Splio; tworzenie statystyk; przetwarzanie aplikacji na oferty pracy lub aplikacji spontanicznych.

Splio wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych (eng: DPO), z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: dpo@splio.com

W jaki sposób wykorzystujemy, gromadzimy i przechowujemy Twoje Dane?

Zgromadzone informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia Ci informacji i usług, których zażądałeś.

Nie jesteś zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszystkie lub część zadanych pytań.

Jeśli niektóre z informacji są obowiązkowe, zostaną one oznaczone gwiazdką. Jeśli nie wypełnisz tych obowiązkowych pól, nie będziemy w stanie przetworzyć Twojego żądania

Dane zgromadzone przez Splio są przetwarzane, rejestrowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przechowujemy Twoje Dane tylko w czasie potrzebnym, żeby świadczyć nasze usługi lub w ramach czasowych określonych przez prawo. Pod koniec tego okresu, Twoje Dane zostaną usunięte. Nie możemy usunąć Twoich Danych, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani, aby je przechowywać, na przykład, jeśli jest to wymagane przez przepisy rachunkowości lub jeżeli istnieje powód prawny, aby przechowywać Dane, na przykład trwający stosunek umowny.

Wykorzystywanie Twoich danych w celach badań rynkowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez Twojej zgody na otrzymywanie wiadomości w celach badań rynkowych i/lub na przekazywanie Twoich danych, żadne badania rynkowe za pomocą telefonu, e-maila, SMS-a/MMS-a lub faksu, ani żadne przekazanie danym z użyciem tych kanałów, nie będzie mieć miejsca.

Jeśli zgodzisz się na otrzymywanie wiadomości w celach badań rynkowych zaznaczając pole akceptacji przewidziane w tym celu na tej stronie, możesz wycofać tę zgodę w każdym czasie, zgodnie z warunkami określonymi w akapicie „Procedury związane z korzystaniem z prawa do Twoich Danych”. Warto zauważyć, że każda z wiadomości dotycząca badań rynkowych, wysyłana poprzez jeden z wyżej wymienionych kanałów daje Ci możliwość zrezygnowania z otrzymywania tego typu wiadomości w przyszłości.

Bezpieczeństwo, poufność i przechowywanie: w jaki sposób Twoje Dane są chronione i przechowywane?

Głównym celem Splio jest zachowanie jakości i integralności Twoich Danych. Środki techniczne i organizacyjne oraz wdrożone zasady ochrony danych pozwalają nam chronić Twoje Dane. Osoby, które mają dostęp do Twoich Danych są zobligowane do zachowania poufności oraz szanowania Twojej prywatności. Nieustannie dostosowujemy nasze środki bezpieczeństwa, podążając za postępem i rozwojem technologii.

Dane z europejskich jednostek zależnych Splio są przechowywane w obrębie Unii Europejskiej. Dane z chińskich jednostek zależnych Splio są przechowywane w Chinach, a Dane z brazylijskiej jednostki zależnej są przechowywane w Brazylii.

Kim są odbiorcy Twoich danych?

Zarejestrowane Dane są przeznaczone dla Splio.

Wypełniając formularze lub kwestionariusze, udzielasz zgody, zachowując prawo do wykonania prawa sprzeciwu na poniższych warunkach, na ujawnienie Danych oraz ich ewentualnych aktualizacji następującym odbiorcom: działy marketingu, sprzedaży, HR w Splio w celu udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania.

Splio nie będzie przekazywało Danych innym odbiorcom niż wskazani powyżej. Splio nie będzie sprzedawać Twoich Danych.

Twoje Dane nie zostaną ujawnione osobom trzecim lub innym podmiotom, chyba, że prawo stanowi inaczej.

Procedury związane z korzystaniem z prawa do Twoich Danych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych, Rozporządzeniem UE lub lokalnym prawem mającym zastosowanie w przypadku jednostek zależnych SPLIO, Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, może mieć do nich dostęp, poprosić o ich sprostowanie lub ograniczyć przetwarzanie niektórych Danych.

Prośba o przeniesienie Twoich Danych może zostać złożona w dowolnym momencie.

Możesz także w każdej chwili sprzeciwić się ujawnianiu Twoich Danych osobom trzecim lub wykorzystywaniu Danych przez przetwarzającego Dane w celach marketingowych, zgodnie z warunkami określonymi powyżej.

Masz prawo do określenia wytycznych dotyczących Twoich Danych w przypadku śmierci.

Twoja prośba powinna zostać skierowana na adres e-mail: privacy@splio.com

Masz prawo do złożenia skargi do francuskiego organu CNIL [Krajowa Komisja Ochrony Informacji i Wolności] lub do lokalnego organu odpowiedzialnego za ochronę danych w przypadku jednostek zależnych Splio.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską?

Dane gromadzone w obrębie Unii Europejskiej nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej.

Podwykonawstwo

Podwykonawcy to:

– Dostawcy Hostingu: Iliad Datacenter Online SAS, Interxion, OVH

– Inni Dostawcy [przekazywanie Danych kontaktowych pracowników Klienta (imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów) do: Zendesk (trzecie narzędzie do supportu), Hubspot (trzecie narzędzie CRM), Microsoft].

Cookies

Niektóre informacje, takie jak adres IP Twojego komputera (Internet Protocol) mogą być przechowywane na Twoim komputerze za pośrednictwem plików „cookies”. Odbywa się to w celu ulepszania wykorzystania naszej strony i warunków dostępu do informacji publikowanych przez Splio, jak i również do usług świadczonych przez Splio, poprzez udzielenie zgody Splio na zatrzymanie niektórych informacji ujawnionych już poprzez formularze lub ogólnie na stronie.
Plik cookie nie jest programem wykonywalnym i nie może uszkodzić Twojego urządzenia. Dane zgromadzone za pomocą plików cookies są wykorzystywane wyłącznie na stronie internetowej Splio. Aby chronić Twoje Dane, możesz zawsze skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby wyłączyć pliki cookies (praktyczne instrukcje jak wyłączyć pliki cookies są dostępne na francuskiej stronie internetowej CNIL „cnil.fr” lub na stronach należących do lokalnych organów ochrony danych). Jednakże, wyłączenie plików cookies może spowodować spowolnienie strony lub utrudnić Ci poruszanie się po niej, oraz, w niektórych przypadkach uniemożliwić dostęp do informacji na stronie internetowej, które są dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

Spraw, żeby wrócili.

Poznaj swoich klientów. Twórz marketingowe programy lojalnościowe, które zbudują Twoją więź z klientem i sprawią, że wróci powtórzyć zakupy online lub offline.